pertoremolvaer_p2molvaer.com.gif

Per Tore Molvær

For meg handlar det å fotografere om å formidle ei stemning og ei historie, gjennom eit skandinavisk uttrykk.

Eg søkar det autentiske og det ekte gjennom å nytte den redaksjonelle og dokumentariske sjangaren på ein forfina måte. Målet er å vere med på å skape reklamebilete som du ønske å ha hengande på veggen i di eiga stove. Eit anlete kan på mange måtar samanliknast med det norske landskapet; fura og verbitt, med ei spanande historie skjult bak eit glimt i auget.

Med ein bachelor i media frå Høgskulen i Volda ein vidare utdannelse som fagfotograf frå Norsk Fotofagskole i Trondheim, og fleire år som fotoassistent, kan eg levere både på kreative innspill, bevegelige bilete og fotografi. Dette gjer at eg kan involvere meg djupare i den kreative prosessen enn berre foto, dersom det er ønskeleg.

RO1 Drone sertifisert

//

Photography to me is all about conveying a specific mood and an underlaying story in a simple, scandinavic, expression. I seek the authentic and real through combining documentary and fine-art. My goal is to create commercial images you want to frame and put up on your wall at home. Food, landscapes and portraits. The human face can in many ways be compared to a landscape, wrinkled and weathered, with an exciting story hidden behind the gleam in the eye.

Certified RO1 Drone Operator